Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product Picture Raman Rxn2 analyzer view from front showing left side

Raman Rxn2 analyzer

Bridge your application from the laboratory to the process environment

KRXN2B
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Filter downloads

Back

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

Tải xuống nhiều nhất
57 tài liệu
  • Thông tin kĩ thuật (TI)

  Raman Rxn2 Technical Information

  • Thông tin kĩ thuật (TI)
  bản tiếng Anh - 12/2020
  New version available in English

  System design and specifications for theRaman Rxn2 analyzer - powered by Kaiser Raman technology

  • Hướng dẫn vận hành (BA)

  Raman Rxn2 Operating Instructions

  • Hướng dẫn vận hành (BA)
  bản tiếng Anh - 10/2022
  New version available in English

  Commissioning, operation, and maintenance details for the Raman Rxn2 analyzer - powered by Kaiser Raman technology

  • Hướng dẫn vận hành (BA)

  Raman RunTime Operating Instructions

  • Hướng dẫn vận hành (BA)
  bản tiếng Anh - 11/2022
  New version available in English

  Commissioning, operation, and maintenance details for Raman RunTime software

  • Hướng dẫn ngắn gọn (KA)

  Raman Rxn2 Brief Operating Instructions

  • Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
  bản tiếng Anh - 12/2020
  New version available in English

  Quick start guide for the Raman Rxn2 analyzer - powered by Kaiser Raman technology

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  Raman Rxn2 Safety Instructions

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 12/2020
  New version available in English

  Hazardous area certifications and installation instructions for the Raman Rxn2 analyzer - powered by Kaiser Raman technology

  • PU (Ấn bản)

  Kaiser Raman technology and Sartorius BioPAT Spectro® collaboration Q&A - Scalable, real-time bioprocess monitoring solutions

  • PU (Ấn bản)
  bản tiếng Anh - 12/2021
  New version available in English

  A Q&A about how our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, and Rxn-46 probe), powered by Kaiser Raman technology, integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and biostat STR) for high throughput and single use (SUB) bioprocessingin the biopharmaceutical life science industry.

  • PU (Ấn bản)

  Advanced process and product control in fermentations - Raman spectroscopy for composition analysis in a lab or process

  • PU (Ấn bản)
  bản tiếng Anh - 03/2022
  New version available in English

  An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.

  • PU (Ấn bản)

  Raman application guide for the life science industry - Trusted composition analysis for the life sciences

  • PU (Ấn bản)
  bản tiếng Anh - 04/2022
  New version available in English

  A guide to our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical life science industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn -46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic).

  • PU (Ấn bản)

  Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences - Reliable measurement of bioprocess physical and chemical properties

  • PU (Ấn bản)
  bản tiếng Anh - 08/2022
  New version available in English

  A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and Liquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bIO-Optic, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).

  • Tài liệu về năng lực (CP)

  Raman spectroscopy food & beverage application guide - Trusted technology for composition analysis in a laboratory or process environment

  • Tài liệu về năng lực (CP)
  bản tiếng Anh - 02/2022
  New version available in English

  A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn