Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product Picture Raman Rxn5 Process analyzer front view

Raman Rxn5 process analyzer

Turn-key process Raman analyzer for quantitative chemical composition measurements

KRXN5B
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Laser wavelength

  532 nm

 • Spectral coverage

  150-3425 cm-1 (532 nm)

Phạm vi ứng dụng

The Raman Rxn5 process analyzer is an industry-leading, turn-key, laser-based analyzer powered by Kaiser Raman technology. It provides quantitative chemical composition measurements using Raman spectroscopy. The design of the Raman Rxn5 incorporates customer requirements for serviceability and hazard-area certification, provides a compact footprint, and minimizes utilities consumption. The high optical efficiency of the analyzer makes it ideal for typical gas-phase sample measurements.

Process measurement points:

 • Steam methane reformers

 • Gasifiers (coal, petcoke, waste, biomass)

 • Shift converters

 • Hydrotreaters

 • Hydrocrackers

 • CO2 removal

 • Finished product synthesis loops

Typical industries:

 • Hydrogen production/purity, HyCO, Hydrogen recycle,

 • Methanol production

 • Ammonia production

 • Gas turbine fuel feed

 • Synthetic natural gal/IGCC power plants

 • LNG baseload customer transfer, LNG rundown to storage tanks, LNG mixed refrigerant optimization

Lợi ích

 • Non-destructive analysis of gases, including homonuclear diatomics (H2, N2, O2)

 • Compact, smaller than most wall-mount GCs

 • Can replace up to four traditional analyzers with a single base unit and four probes

 • Rugged with minimal utility requirements, no sample transport, and no consumables (columns, valves, gases, pumps)

 • Minimal analyzer technician time with maximum technician safety (no toxic gases are transported to the analyzer)

 • Measures four streams simultaneously for fastest multi-channel results

 • -20°C to + 50°C operating environment

Lựa chọn Extended

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn