Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture SS1000 TDLAS portable gas analyzer

SS1000 portable moisture analyzer

Fast, simple operation ideal for measurement verification in natural gas pipelines

SS1000
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Sản phẩm không có tại thị trường này.

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Measured Variables

  Concentration
  Dew Point
  Cell Pressure
  Cell Temperature

 • Hazardous area approvals

  None

Phạm vi ứng dụng

The SS1000 is a lightweight, portable, battery-powered analyzer trusted to verify H2O measurements and provide spot-checking. In natural gas pipeline applications, poor quality measurements are extremely costly. Additional processing or dehydration costs, upset conditions, shut-ins and inconsistent process results are caused by sensors that do not perform properly. The SS1000 reveals poorly performing sensors, pinpoints high moisture, and is used as a standard for measurement validation.

 • Natural gas quality measurements in production, transportation, and distribution

 • Validation and spot-checks of H2O measurements in natural gas pipelines

 • Use as a reference to compare to installed analyzers

 • Measurable ranges of up to 0-250 lb/mmscf (0-5275 ppm) H2O

Lợi ích

 • Lightweight, portable, and easy to handle

 • Battery-powered for easy and reliable spot-checking

 • Fast and accurate real-time measurements with no wet-up or dry-down delays

 • No contamination or drift due to vapor impurities such as glycol, methanol, amines, hydrogen sulfide, or mercaptans

Lựa chọn Extended

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn