Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
SS2000 single channel, simple sample system, H2O or CO2, TDLAS gas analyzer, right angle view

SS2000 H2O or CO2 gas analyzer

Extremely reliable measurement of H2O or CO2 in natural gas

SS2000
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Sản phẩm không có tại thị trường này.

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Measured Variables

  Concentration
  Moisture Dew Point
  Cell Pressure
  Cell Temperature

 • Hazardous area approvals

  CSA Class I, Division 1
  CSA Class I, Division 2
  CSA Class I, Zone 2

Phạm vi ứng dụng

Using the patented tunable diode laser spectroscopy (TDLAS) technology, the SS2000 single channel analyzer measures the concentration of H2O or CO2 in natural gas without coming into physical contact with the stream. The result is a sensor that does not suffer from contamination or drift due to vapor impurities such as glycol, methanol, or amines.

 • Natural gas quality measurements in production, storage, transportation, and distribution

 • Monitoring and controlling in the natural gas pipeline, processing plant, compressor station, gathering site, and distribution quality

 • Ideal for custody transfer measurements to ensure quality

 • Measurable ranges of up to 0-250 lb/mmscf (0-5275 ppm) H2O or up to 0-20% CO2

Lợi ích

 • Accurate, real-time H2O or CO2 measurements

 • Reliable in harsh environments and virtually maintenance-free

 • Fast and accurate with no wet-up or dry-down delays

 • No contamination or drift due to vapor impurities such as glycol, methanol, amines, hydrogen sulfide, or mercaptans

 • NIST-traceable calibration

 • Analog and serial outputs for remote monitoring

 • CSA certified for CSA Class 1, Division 2 or Class 1, Division 1

Lựa chọn Xpert

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn