Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Ceraphant T PTP35

Ceraphant PTP35 - Absolute and gauge pressure ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Pressure switch

 • Characteristic

  Intelligent pressure switch with metal diaphragm, for hygienic applications, longterm stable, FDA concurring

 • Supply voltage

  12...30VDC

 • Reference Accuracy

  0,5%

 • Long term stability

  0,15% of URL/year

 • Process temperature

  -40°C...100°C
  (-40°F...212°F)
  135°C for 1h
  (275°F for 1h)

 • Ambient temperature

  -40°C...85°C
  (-40°F...185°F)

 • Measuring cell

  1bar...40bar
  (15psi...600psi)

 • Max. overpressure limit

  160bar (2320psi)

 • Process connection

  Hygienic connections
  Threads

 • Communication

  1x PNP switch
  2x PNP switch
  1x PNP switch + 4...20mA analogue

 • Design approvals

  EN10204-3.1

 • Hygienic approvals

  3A

 • Specialities

  Digital display
  Robust SS-housing with Ra < 0,8 micron

 • Successor

  PTP33B

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn