Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Overfill Prevention System SOP300 Cabinet

Overfill Prevention System SOP300

For reliable and secure tank overfill prevention

SOP300
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Phạm vi ứng dụng

The Overfill Prevention System complies with API2350 and WHG. It works as automatic or manual system and can detect signals for overflow, pump protection and leakage in the base of the tank and issue alarms. If a defined level is overshot/undershot, or if a leak is detected, the system automatically activates signaling elements and outputs relevant messages on a display. The system is designed for up to 128 tanks and has an automated proof-test sequence. A report can be created and exported.

The Overfill Prevention System has been designed as a safety function for the monitoring of critical levels (HH, H, L, LL) in tanks. It is also possible to monitor leaks in tanks and tank pipes in the tank basin. Appropriate sensors must be used for monitoring. The Overfill Prevention System must be installed in a safe environment (not in hazardous areas or Ex zones). We recommend that you install the Overfill Prevention System in a dry, air-conditioned room.

Lợi ích

 • High level of confidence and reliability thanks to a fully independent solution in accordance with API2350.

 • A safe investment, as the solution is modular, scalable and extensible.

 • Integrated, automated proof testing shortens the time for commissioning and maintenance.

 • Detailed warnings and alarms help users to make quick decisions and take immediate action.

 • Seamless integration into monitoring systems for remote monitoring via standard interfaces such as Modbus TCP.

 • Reduced engineering and commissioning time and lower maintenance costs.

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn