Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Overfill Prevention System SOP300

Overfill Prevention System SOP300 Cabinet ©Endress+Hauser

Overfill Prevention System SOP300 Cabinet

Application Example Overfill Prevention System SOP300 ©Endress+Hauser

Application Example Overfill Prevention System SOP300

Application Example Tank Gauging and Overfill Prevention System SOP300 ©Endress+Hauser

Application Example Tank Gauging and Overfill Prevention System SOP300

Overfill Prevention Management Process ©Endress+Hauser

Overfill Prevention Management Process

Overfill Prevention System Portfolio ©Endress+Hauser

Overfill Prevention System Portfolio

Overfill Prevention System SOP300 Error Screen ©Endress+Hauser

Overfill Prevention System SOP300 Error Screen

Overfill Prevention System SOP300 Tank Detail Screen ©Endress+Hauser

Overfill Prevention System SOP300 Tank Detail Screen

For reliable and secure tank overfill prevention

The Overfill Prevention System complies with API2350 and WHG. It works as automatic or manual system and can detect signals for overflow, pump protection and leakage in the base of the tank and issue alarms. If a defined level is overshot/undershot, or if a leak is detected, the system automatically activates signaling elements and outputs relevant messages on a display. The system is designed for up to 128 tanks and has an automated proof-test sequence. A report can be created and exported.

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
 • Lợi ích

  • High level of confidence and reliability thanks to a fully independent solution in accordance with API2350.

  • A safe investment, as the solution is modular, scalable and extensible.

  • Integrated, automated proof testing shortens the time for commissioning and...

 • Phạm vi ứng dụng

  The Overfill Prevention System has been designed as a safety function for the monitoring of critical levels (HH, H, L, LL) in tanks. It is also possible to monitor leaks in tanks and tank pipes in the tank basin. Appropriate sensors must be used for...

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn