Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture temperature transmitter TMT84

iTEMP TMT84
Temperature head transmitter

Transformation of sensor signals into standardized digital output signals for all industries

TMT84
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Accuracy

  (Pt100) <= 0,1 K
  (Pt100) <= 0,18 °F

Phạm vi ứng dụng

Unsurpassed reliability, accuracy and long-term stability in critical processes over all industries. The configurable transmitter not only transfers digital converted signals from RTD and TC sensors, it also transfers resistance and voltage signals using PROFIBUS® PA communication. High measurement point availability by means of sensor monitoring functions. Diagnostics information according to NAMUR NE 107. Optimization of the measurement accuracy by sensor-transmitter matching.

 • 2 input channels and PROFIBUS® PA protocol for the conversion of input signals into digital output signals

 • The device stands out due to signal reliability, long-term stability, high precision and advanced diagnostics (important in critical processes)

 • For the highest level of safety, availability and risk reduction

 • Installation in flat-face terminal head as per DIN EN 50446

 • Optional installation in field housings even for use in Ex d areas - with mounting brackets for wall or pipe mounting

Lợi ích

 • Easy and standardized communication via PROFIBUS® PA Profile 3.02

 • Meets the EMC requirements as per NAMUR NE 21 and the recommendations of NE 89 with regard to temperature transmitters with digital signal processing

 • Straightforward design of measuring points in Ex-areas through FISCO/FNICO conformity in accordance with IEC 600079-27

 • Safe operation in hazardous areas thanks to international approvals such as FM IS, NI, CSA IS, NI as well as ATEX Ex ia, Ex nA (Ex nL)

 • High accuracy through sensor-transmitter matching

 • Reliable operation with sensor monitoring and device hardware fault recognition

 • Rapid no-tools wiring due to optional spring terminal technology

Lựa chọn Extended

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Sản phẩm cũ

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn