The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

RID14
8 channel field indicator for fieldbuses

Indication of up to 8 process or calculated values for FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® PA protocol

  • Fieldbus indicator RID14 with FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® PA protocol ©Endress+Hauser

The 8 channel indicator shows measured and calculated values and status information of the fieldbus users in a FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® PA network. In the listener mode the device listens to the set fieldbus addresses and indicates their values. In addition, for FOUNDATION Fieldbus™ values available on the bus can be indicated via function block interconnection. A plain text field allows the display of the engineering unit or of the TAG. A bar graph is available for trend visualization.

Lợi ích

  • Simple and standardized communication via fieldbus protocol

  • Listener mode for up to 8 input channels or digital status

  • Brilliant, backlit LC display with bar graph, diagnostic symbols and clear text field

  • No external power supply required

  • International approvals

Phạm vi ứng dụng

Fieldbus indicator with 8 input channels and FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® PA protocol for displaying process values and calculated values.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Người tiền nhiệm: PROFIBUS-PA indicator RID261

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn