Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture resistance thermometer TST434

TST434
Resistance thermometer

Comprehensive and common temperature measurement technology for almost all branches of industry

TST434
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Loại
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Fixing kit cpl.TMT82/85/84 (european)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71044061
  • further parts

  Configuration kit TXU10-

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TXU10-
  • further parts

  iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TMT180-
  • further parts

  iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TMT181-
  • further parts

  iTEMP TMT84, Transmitter PA

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TMT84-
  • further parts

  iTEMP TMT85, Transmitter FF

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TMT85-
  • further parts

  Commubox FXA195

  • further parts
  Mã đơn hàng
  FXA195-
  • further parts

  Readwin 2000 Operation + Read. software

  • further parts
  Mã đơn hàng
  READWIN-
  • further parts

  Terminal Head TA20A

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TA20A-
  • further parts

  Terminal Head TA30A

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TA30A-
  • further parts

  iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TMT182-
  • further parts

  iTEMP TMT82, Transmitter HART

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  TMT82-

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn