Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Temperature field transmitter TMT162 with HART, FOUNDATION Fieldbus or Profibus communication

iTEMP TMT162
Temperature field transmitter

Electronic monitoring, conversion and display of input signals - all over the industries

TMT162
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
from CHF 803.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Accuracy

  (Pt100, -50...200 °C) <= 0,15 K (HART)
  (Pt100, -58...392 °F) <= 0,3 °F (HART)
  (Pt100) <= 0,1 K (FF, PA)
  (Pt100) <= 0,18 °F (FF, PA)

Phạm vi ứng dụng

Unsurpassed reliability, accuracy and long-term stability in critical processes. The remote configurable transmitter transfers and monitors converted signals from RTD sensors and thermocouples as well as from resistance and voltage signals using selectively HART®, FOUNDATION Fieldbus™-, PROFIBUS® PA-communication. It visualizes the signals on its own backlit display. A field housing allows a direct connection in harsh process areas as well as in hygienic applications as option.

 • Universal input usable for resistance thermometer (RTD), thermocouple (TC), resistance thermometer (Ω), voltage transmitters (mV)

 • HART® protocol for converting various input signals to a scalable 4 to 20 mA analog output signal. Operating the transmitter using handheld terminals Field Xpert SFX350/370, field communicator 475 or remotely via PC

 • FOUNDATION Fieldbus™ ITK 6.1.2

 • PROFIBUS® PA Profile 3.02

 • Optional: stainless steel housing for hygienic or Ex d application

Lợi ích

 • High reliability in harsh industrial environments due to dual compartment housing and compact, fully potted electronics

 • Backlit display with large measured value, bar graph and status condition indication

 • Diagnostics information according to NAMUR NE107

 • International approvals such as FM, CSA (IS, NI, XP and DIP) and ATEX (Ex ia, Ex nA nL, Ex d and dust ignition-proof); marine approval

 • SIL certification as per IEC 61508:2010

 • Galvanic isolation 2 kV (sensor input / current output)

Lựa chọn Extended

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn