The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Omnigrad TA540
Protection tube for temperature sensors

Designed for use with resistance or thermocouple thermometers in heavy duty applications.

  • Omnigrad TA540
Protection tube for temperature sensors ©Endress+Hauser

This device is a metallic protection tube with threaded or flanged welded process connection. Thermometer connection is a NPT female thread. A wide range of flange sizes according to common standards and materials for this device is available. Ideally, this leads to a wide range of flexible installations in heavy duty applications.

Lợi ích

  • The stem shape can be straight or stepped for fast response time

  • A wide choice of pipe sizes, materials and process connections is available

  • TA540 is an industry standard protection tube manufactured from pipe

  • Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements

  • The process connection can either be threaded or flanged weld

  • Special versions can be manufactured according to specifications

  • The connection to the thermometer is a female thread

Phạm vi ứng dụng

TA540 is designed for use with resistance and thermocouple thermometers in heavy duty applications.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn