Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Endress+Hauser Flow in Reinach, Switzerland, production

Endress+Hauser Flow, company facts

Over 40 years competence in flow measurement

More than 2200 employees at 7 facilities assure that you get optimal tailor-made solutions to measure conductive and non-conductive liquids as well as gas and steam.
Learn more about our facilities all over the world

Liên hệ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn