Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

One rode probe 11263

Product picture of: One rode probe 11263

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Conductive

 • Characteristic / Application

  One rod probe. Simple rod shortening or rod change on location

 • Supply / Communication

  Relay

 • Ambient temperature

  -20 °C ... 70 °C
  (-4 °F ... 158 °F)

 • Process temperature

  -20 °C ... 70 °C
  (-4 °F ... 158 °F)

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  1 bar (15.5 psi)

 • Min. conductivity of medium

  20 µS/cm

 • Main wetted parts

  PE, 316Ti
  Aluminium

 • Process connection

  G 1/

 • Sensor length

  0.08m ... 1m
  (3.15" ... 39")

 • Communication

  Relay

 • Components

  Transmitter: FTW325

 • Application limits

  Observe min. medium conductivity

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn