Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

One rod probe 11375

Product picture of: One rod probe 11375

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Conductive

 • Characteristic / Application

  One rod probe for high temperature and high pressure. Corrosion resistant

 • Supply / Communication

  Relay

 • Ambient temperature

  -40 °C ... 80 °C
  (-40 °F ... 176 °F)

 • Process temperature

  -40 °C ... 200 °C
  (-40 °F ... 392 °F)

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Vacuum .... 50 bar
  (Vacuum ... 725 psi)

 • Min. density of medium

  min. 10 uS

 • Main wetted parts

  PTFE, 316TI

 • Process connection

  G 1 1/2A

 • Sensor length

  0.05m ... 2m
  (2" ... 79")

 • Communication

  Relay

 • Components

  Transmitter: FTW325

 • Successor

  11375Z

 • Application limits

  Observe min. medium conductivity

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn