The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Conductive
Point level detection
One rod probe 11375Z

Simple point level detection of conductive liquids with higher temperatures

 • Probe 11375Z ©Endress+Hauser

The 11375Z is a cost-effective and reliable solution for conductive point level detection in process or storage tanks for all kinds of liquids.

Lợi ích

 • Long operating life and reliable function without wear since no moving parts in the tank

 • Cost-effective probe for conductive liquid

 • Probe can be shortened as required

 • Cooling adapter for higher fluid temperatures, as of 100°C

Phạm vi ứng dụng

For conductive point level detection in process or storage tanks, for conductivity as of 0.02mS/cm. As overfill prevention with line monitoring even in Ex-area Zone 0 or as pump protection in pipes and two-point control.

 • Process connection: Thread

 • Measuring range: 50 to 2,000mm (1.9 to 78.7")

 • Temperature: -40 to +200°C (-40 to 392°F)

 • Pressure: -1 to +50bar (-15 to +725psi )

 • Components: Transmitter FTW325

 • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Người tiền nhiệm: One rod probe 11375, One rod probe 11375ZF

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Tin tức

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn