Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Liquisys M CLM223F

Product picture of: CLM223F

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Transmitter, conductivity/concentration.
Panel mounting: 96x96mm, front IP54.
Alarm output: relay.
Display: 2-line, 6 languages.
Calibration: CAL button.
Remote range switching.
Application: Food.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn