Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Probfit CPA465

Product picture of: Probfit CPA465

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Sensor Oxygen

 • Application

  Food, pharmaceuticals, process

 • Installation

  Retractable holder

 • Characteristic

  Open and closed tank (min. DN80)

 • Design

  manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 310.- Integrated rinse chamber (Z-shape) with

 • Material

  Holder : stainless steel 1.4435 (AISI316L)Sealing : different materials available

 • Dimension

  Immersion deepth : 47 - 120mm
  (1.83inch - 4.68inch)

 • Process temperature

  max. 140°C
  (284°F)

 • Process pressure

  max. 10bar
  (145psi)

 • Connection

  DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, flange DN50/PN10, flange ASME 2" 150 lbs.

 • Additional certifications

  - 3.1.B EN 10204- EHEDG / 3A

 • Measuring principle

  Glass electrode

 • Application

  Food, pharmaceuticals, process

 • Installation

  Retractable assembly

 • Characteristic

  Open and closed tank (min. DN80)

 • Design

  - manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 310 - integrated rinse chamber (Z-shape) with connection G1/4" and G1/2".

 • Material

  Assembly: stainless steel 1.4435 (AISI316L)Sealing: different materials available

 • Dimension

  Immersion depth: 47 - 120 mm
  (1.83 inch - 4.68 inch)

 • Process temperature

  max. 140°C
  (284°F)

 • Process pressure

  max. 10 bar
  (145 psi)

 • Connection

  DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, flange DN50/PN10, flange ASME 2" 150 lbs.

 • Additional certifications

  - 3.1.B EN 10204 - EHEDG / 3A

 • Measuring principle

  Sensor ORP / Redox

 • Application

  Food, pharmaceuticals, process

 • Installation

  Retractable holder

 • Characteristic

  Open and closed tank (min. DN80)

 • Design

  - manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- Integrated rinse chamber (Z-shape) with connection G1/4" and G1/2".

 • Material

  Holder : stainless steel 1.4435 (AISI316L)Sealing : different materials available

 • Dimension

  Immersion deepth : 47 - 120mm

 • Process temperature

  max. 140°C

 • Process pressure

  max. 10bar

 • Connection

  DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, flange DN50/PN10, flange ASME 2" 150 lbs.

 • Additional certifications

  - 3.1.B EN 10204- EHEDG / 3A

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn