Orbisint CPS13

Product picture of: CPS13

referencelectrode, PTFE Diaphragm.
Application: Standard process.
Conductivity: min 50uS/cm
Application: 0-14pH, -15...130oC
Working limit: max 16 bar.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
  • Sản phẩm cũ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn