Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Orbisint CPS13

Product picture of: CPS13

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

referencelectrode, PTFE Diaphragm.
Application: Standard process.
Conductivity: min 50uS/cm
Application: 0-14pH, -15...130oC
Working limit: max 16 bar.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
  • Sản phẩm cũ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn