Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Silopilot FMM760

Product picture of: Silopilot FMM760

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Electromechanical

 • Characteristic / Application

  Not affected by characteristics of solid medium
  Measuring range: 70m

 • Supply / Communication

  2-phase AC
  3-phase AC

 • Ambient temperature

  -30 °C ... +60 °C

 • Process temperature

  -30 °C ... +150 °C

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Vacuum...3 bar

 • Main wetted parts

  SS316

 • Process connection

  Flange DN100 4"

 • Blocking distance

  Top: 500mm

 • Max. measurement distance

  70m

 • Communication

  Meter impulses
  4 ... 20 mA (ZAD423)

 • Components

  ZAD 423

 • Successor

  FMM50

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn