Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture of: Levelflex M FMP43

Levelflex M FMP43

FMP43
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Instrument plug M20-M12 "PA" (WDM)150

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52006628
 • Set of screws housing F12/T12/F23

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  535720-9020
 • Protective cover for housing T12/F12, SS

  • further parts
  Mã đơn hàng
  543199-0001
 • Cover F12/T12 Alu, coated, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  517391-0011
 • Cover F12/T12 Alu, window, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52005936
 • Cover F23 316L, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52018670
 • Cover F23 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52018671
 • Cover T3/T12 Alu, coated, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  518710-0020
 • Cover terminal compartment F12/F23

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52006026
 • Cover terminal compartment F12/F23,FHX40

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52019062
 • Terminal module 4-pole, HART, 2-wire

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52006197
 • Terminal module 4-pole, PA, FF

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52012156
 • Terminal mod. Ex d, 4-pol., 2wr,HART,T12

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013302
 • Terminal mod. Ex d, 2-pol.,2wr,PA/FF,T12

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013303
 • Terminal mod. 4-pol.,EEx ia,HART,T12,OVP

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52018949
 • Terminal mod. 2-p.,EEx ia,PA/FF,T12,OVP

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52018950
 • Hood housing T12

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52005643
 • Power supply 10.5-32VDC (housing F12)

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013304
 • Power supply 90-250VAC (housing F12)

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013305
 • Power supply CSA, 10.5-32VDC (housg F12)

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52015585
 • Power supply CSA, 90-250VAC (housg F12)

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52015586
 • Display VU331, version 2

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  52026443
 • Mounting bracket FHX40 1" / 2" pipe

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52013874
 • Display FHX40

  • further parts
  Mã đơn hàng
  FHX40-
 • Aseptic coupling DIN11864-1 A DN25 tube

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043425
 • Dairy fitting DIN11851 DN40 PN40

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043426
 • Dairy fitting DIN11851 DN50 PN40

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043427
 • Adapter NEUMO BioControl DN25 PN16

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043428
 • Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 1..1-1/2"

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043429
 • Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 2"

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043430
 • Tri-Clamp ISO2852 DN70-76.1 3"

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043438
 • Adapter SMS 2" PN25, 316L

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043439
 • Adapter SMS 1-1/2" PN25, 316L

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043440
 • Aseptic coupl.DIN11864-1 A DN25 tube,3.1

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043443
 • Dairy fitting DIN11851 DN40 PN40, 3.1

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043444
 • Dairy fitting DIN11851 DN50 PN40, 3.1

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043445
 • Adapter NEUMO BioControl DN25 PN16, 3.1

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043446
 • Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 1..1-1/2", 3.1

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043447
 • Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 2", 3.1

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043448
 • Tri-Clamp ISO2852 DN70-76.1 3", 3.1

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043449
 • Adapter SMS 2" PN25, 316L, 3.1

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043450
 • Adapter SMS 1-1/2" PN25, 316L, 3.1

  • Flange
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  52
  71043451
 • Weld-in adapter M24 D65, 316L

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71041381
 • Weld-in adapter M24 D65, 316L, 3.1

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71041383
 • Sealing kit FMP43,FMP53 Kalrez, 2 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71043452
 • Sealing kit FMP43, FMP53 EPDM, 2 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71043453
 • Adaption kit housing F12, 2-wire, FHX40

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52018204
 • Adaption kit housing F12, 4-wire, FHX40

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52018205
 • Cable FHX40, 20m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52016334
 • Cable FHX40, 5m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71020502
 • Cable FHX40, 10m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71020503
 • Cable FHX40, 30m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71020504
 • Protective cover FMP43/53

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71041379
 • Calibration kit FMP53

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71041382
 • Phase out spares

  • further parts
 • 12/2017

  • further parts

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn