Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Transmitter FTC470Z

Product picture of: Transmitter FTC470Z

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Capacitive Solid

 • Characteristic / Application

  Level instrument, limit control unit Measuring principle: capacitive Input: 2-wire PFM > Function control

 • Supply / Communication

  20V ... 28V DC

 • Ambient temperature

  0 °C ... 70 °C
  (32 °F ... 158 °F)

 • Communication

  2 Relays
  Open collector

 • Certificates / Approvals

  ATEX
  CSA
  WHG

 • Measuring principle

  Conductive

 • Characteristic / Application

  Level instrument, limit control unit Measuring principle: capacitive Input: 2-wire PFM > Function control

 • Supply / Communication

  20V ... 28V DC

 • Ambient temperature

  0 °C ... 70 °C
  (32 °F ... 158 °F)

 • Communication

  2 Relays

 • Certificates / Approvals

  ATEX
  CSA
  WHG

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn