Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Solicap FTI56 - Capacitance point level detection

Capacitance
Point level detection
Solicap FTI56

Point level detection for fine-grained to coarse-grained bulk solids

FTI56
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Process temperature

  -50°C ... 180°C
  (-58°F ... 356°F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  Vacuum ... 25 bar
  (Vacuum ... 362 psi)

Phạm vi ứng dụng

Solicap FTI56 is a fully/partly insulated and robust rope probe for point level detection of fine-grained to coarse-grained bulk solids. It offers maximum reliability and is suited for a wide range of applications thanks to numerous certificates and approvals. Due to its robust construction, it can also be used to provide accurate measurements in applications with very high tensile loads up to 60kN.

For applications with very high tensile loads up to 60kN. Fieldgate and Solicap represent a solution for material provisioning and logistical optimization (inventory control).

 • Process connections: Flanges and threads

 • Measurement range: 500 to 22,000mm (20 to 866")

 • Temperature: -50 to +180°C (-58 to +356°F)

 • Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +363psi)

 • International explosion protection certificates, SIL

Lợi ích

 • Extremely robust design for harsh process conditions

 • Cost savings thanks to easy and fast commissioning as calibration is performed at the press of a button

 • Universal application thanks to wide range of certificates and approvals

 • Two-stage overvoltage protection against static discharges from the silo

 • Increased safety due to permanent automatic monitoring of electronics

 • Reduction in storage costs thanks to easy-to-shorten rod model (for partial insulation) and rope model (for partial and full insulation)

Lựa chọn Extended

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Sản phẩm cũ