Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Thermocouple for TAF series TPC200

Product picture of: Thermocouple for TAF TPC200

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Replaceable thermocouple insert with
ceramic insulator for high temperature
assemblies of TAF series.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Resistance Temperature Detector

 • Characteristic / Application

  Thermocouple insert

  Replacement part for TAF11/TAF16

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn