Thermocouple for TAF series TPC200

Product picture of: Thermocouple insert TPC200

Replaceable thermocouple insert with
ceramic insulator for high temperature
assemblies of TAF series.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn