Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Thermocouple for TAF series TPC200

Replaceable thermocouple insert with
ceramic insulator for high temperature
assemblies of TAF series.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

  • Measuring principle

    Resistance Temperature Detector

  • Characteristic / Application

    Thermocouple insert
    Replacement part for TAF11/TAF16

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn