Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Bar stock thermowell TW47

Product picture of: Bar stock thermowell TW47

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Bar stock Thermowell

 • Characteristic / Application

  for TR 47, hygienic design (3-A)

 • Head connection

  external thread:

  G3/8"

 • Maximum standard immersion length

  650 mm (25,59")

 • Process connection

  hygienic weld-in:

  cylindrical, spherical

 • Thermowell root diameter

  13 mm (0,51")

 • Medium contact material

  1.4435 (316L)

 • Wetted part finishing (Ra)

  < 0.4 µm (15.75 µin)

  < 0.8 µm (31.50 µin)

 • Tip shape

  reduced

 • Temperature range

  -200...650 °C (-328...1.202 °F)

 • Max. process pressure (static)

  170 bar (2466 psi)

 • Max. process pressure at 400 °C

  130 bar (1885 psi) bei 150°C

 • Measuring principle

  Bar stock Thermowell

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn