Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Cerabar PMC71 - Absolute and gauge pressure

Absolute and
gauge pressure
Cerabar PMC71

Digital pressure transmitter with oil-free ceramic sensor for measurement in gases or liquids

PMC71
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Mounting set housing T14/T15 sensor

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  52020440
 • Mounting set housing T17 / sensor

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  71020596
 • Push button housing, PA/FF

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  52022418
 • Push button housing, HART, version 1

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  52022419
 • Push button housing, HART, version 2

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  52024110
 • Cable gland M20, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020760
 • Cable entry G1/2, gasket, adapter

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020761
 • Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020762
 • Plug 3-pole, M12, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020763
 • Housing filter VA,EPDM,F15/31/T14/17,1pc

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71111056
 • Housing filter VA, VMQ, F15, T17, 1 pc.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71219639
 • Cover T14/T15 Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52020432
 • Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52020433
 • Cover T14 316L, Ex d, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52028310
 • Cover T17 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71002774
 • Cover T17 316L, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71002810
 • Cover T17 316L, sight glass PC, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71002811
 • Cover T14/T15 Alu, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71245247
 • Cover T14/T15 Alu,Exd,sight glass,gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71245249
 • Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52020429
 • Cover sealing FVQM, T14, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71206971
 • Cable PE,80inch,sep. housing FMXXX/PMXXX

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043886
 • Cable PE,200inch,sep.housing FMXXX/PMXXX

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043888
 • Cable PE,400inch,sep.housing FMXXX/PMXXX

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043889
 • Cable FEP,200inch,sep.housingFMXXX/PMXXX

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71070738
 • Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71290825
 • Cover T14/T15 Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  52020432
 • Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  52020433
 • Cover T14 316L, Ex d, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  52028310
 • Cover T17 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71002774
 • Cover T14 316L, Ex d, FVMQ

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71206965
 • Cover T14 316L, Ex d, sight glass, FVMQ

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71206968
 • Cover T14 316L, Ex d, sight glass, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71245250
 • Cover T14 316L, Ex d, FVMQ

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71206965
 • Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52024111
 • Electronics HART Ex, v2.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52024400
 • Electronics HART Ex, v2.10

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71026358
 • Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.10

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71026359
 • Electronic HART Ex, v2.11

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71196092
 • Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.11

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71196093
 • Upgrade electronics HART Ex, v2.1

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52026762
 • Upgrade electr. HART Ex,ext.push b.,v2.1

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52026763
 • Electronics PA, HW02.00, SW4.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71071824
 • Electronics PA, ext. p.b., HW02.00,SW4.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71071825
 • Electronics FF, HW2.00, SW3.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng