Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Micropilot S FMR530

Micropilot FMR530 - Radar ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Level radar

 • Supply / Communication

  4-wire (HART)

 • Frequency

  C-band (~6 GHz)

 • Accuracy

  +/- 1 mm

 • Ambient temperature

  Standard:
  -40 °C ... 80 °C
  (-40 °F ... 176 °F)
  For calibration to regulatory standards:
  -25 °C ... 60 °C
  (-13 °F ... 131 °F)

 • Process temperature

  -40 °C ... 200 °C
  (-40 °F ... 392 °F)

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Vacuum ... 64 bar
  (Vacuum ... 580 psi)

 • Main wetted parts

  316Ti

 • Process connection

  DN150 ... DN250 /3" ... 10"

 • Application

  Application

 • Max. measurement distance

  Max. measurement distance

 • https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/technicalinfo/Radar_Mediengruppe_en.jpg
 • Communication

  4 ... 20 mA HART

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI

 • Safety approvals

  Overfill prevention WHG

 • Marine approval

  GL/ ABS

 • Application limits

  Application limits

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • 25
  • Nr 25 Order code 518710-0020

   Cover T3/T12 Alu, coated, gasket

   Material: aluminium, coated. O-ring EPDM. Usage: FMR230/FMR231,FMR240/FMR244/ FMR245, FMR250, FMR530/FMR531/FMR532/ FMR533, FMR540, FMU40/FMU41/FMU42.

 • 20
  • Nr 20 Order code 52005936

   Cover F12/T12 Alu, window, gasket

   Material: aluminium. Usage: VU331, housing F12/T12, Micropilot M/S, Prosonic M, Levelflex M.

 • 11
 • 35
 • 40
 • 30
 • 55
 • 65
  • Nr 65 Order code 52005628

   Sealing kit FMR5xx

   Consists of: 5x O-ring 49.21x3.53 EPDM. 5x O-ring 113.9x3.63 EPDM. 5x O-ring 72.0x3.0 EPDM.

  • Order code 52007646

   Tool for unplugging the antenna cable

   Usage: Micropilot M/Micropilot S.

  • Order code 71006590

   HF-test cable 6GHz

   Coax cable. Usage: FMR230/FMR231, FMR530/FMR531/FMR532/FMR533, FMR540. Dummy antenna.

  • Order code 71007843

   ToF Adapter FXA291

   Usage: connection Micropilot M, Micropilot S, Levelflex M, Prosonic M, Tank Side Monitor, Deltabar S, Cerabar S, Gammapilot M, Micropilot I, to Commubox FXA291.

  • Order code 71067434

   Modification name plate, non Ex

   Blank. To fill in the new order code when a non Ex instrument has been modified. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250,FMR530/FMR532,FTL50/FTL50H/FTL51/ FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/ FTL85, NMR81, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55.

  • Order code 52028063

   HF-test cable 6GHz + resistor

   Coax cable. Termination resistor / connection piece. Usage: FMR530/FMR532/FMR533, FMR540. Dummy antenna.

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn