Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Gamma Source FSG61 - Radiometric measurement

Radiometric level and
density measurement
Gamma Source FSG61

Gamma radiation source (60Co) for radiometric level, point level, density and interface measurement

FSG61
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Filter downloads

Back

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

7 tài liệu
  • Technical Information (TI)

  Gamma Radiation Source FSG60, FSG61

  • Technical Information (TI)
  bản tiếng Anh - 03/2021
  New version available in English

  Gamma radiation source for radiometric level, limit, density and interface measurement; conform to strict safety standards

  • Special Documentation (SD)

  QGx, FQGx, FSG6x

  • Special Documentation (SD)
  bản tiếng Anh - 06/2020
  New version available in English

  Returns: Source containers, gamma radiation sources

  • Special Documentation (SD)

  Handling Instructions for Radioactive Sources

  • Special Documentation (SD)
  bản tiếng Anh - 01/2021
  New version available in English

  Handling Instructions Definitions, Safety and Handling Instructions for Radioactive Sources and Radioactive Solutions

  • Báo cáo nghiên cứu

  Whitepaper - Radiometric Solutions

  • Báo cáo nghiên cứu
  bản tiếng Anh - 11/2017
  New version available in English

  Technologies for Desalters

  • Explosion Protection

  Product family: Cerabar M, Cerabar S, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, DELTAPILOT S, Gammapilot, GAMMAPILOTM, Levelflex, Liquicap M, LIQUIPHANT, LIQUIPHANT FAILSAFE, Liquiphant M, Liquiphant S, Micropilot, SOLICAP M, STRAHLENSCHUTZBEHÄLTER, Strahler

  • Explosion Protection
  bản tiếng Đức - 10/2020
  New version available in English

  Product root: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMB70-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMG60-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR54-, FMR56-, FMR57-, FMR60-, FMR62-, FMR67-, FQG60-, FQG62-, FSG60-, FSG61-, FTI51-, FTI52-, FTI55-, FTI56-, FTL41-, FTL50-, FTL50H-, FTL51-, FTL51B-, FTL51C-, FTL51H-, FTL70-, FTL71-, FTL80-, FTL81-, FTL85-, PMC51-, PMC71-, PMD55-, PMD75-, PMP51-, PMP55-, PMP71-, PMP75- Region: Europe Approval agency: BV Protection: Ex i

  • Metrology

  Product family: Gammapilot, Strahlenschutzbehälter, Strahler, Accessory radiometry

  • Metrology
  bản tiếng Nga - 10/2021
  New version available in English

  Product root: FHG65-, FHG66-, FMG50-, FQG60-, FQG61-, FQG62-, FQG63-, FQG66-, FSG60-, FSG61- Region: Kazakhstan Approvalagency: KazStandard Approval number: 1254 Metrology type: Metrology

  • Metrology

  Product family: Gammapilot, Gammapilot M, Strahlenschutzbehälter, Strahler, Accessory radiometry

  • Metrology
  bản tiếng Nga - 04/2022
  New version available in English

  Product root: FHG65-, FHG66-, FMG50-, FMG60-, FQG60-, FQG61-, FQG62-,FQG63-, FQG66-, FSG60-, FSG61- Region: Belarus Approval agency: BELST Approval number: 15061 Metrology type: Metrology

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn