Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
The OUSBT66 NIR absorption sensor reliably monitors cell growth, biomass processes and algae systems

Cell growth and biomass sensor
OUSBT66

Hygienic NIR absorption measurement in fermentation and crystallization applications

OUSBT66
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Measurement range

  0 to 4 AU
  0 to 8 OD (depending on optical path length)

 • Process temperature

  0 to 90 °C (32 to 194 °F)
  Max. 135 °C for max. 2 hours

 • Process pressure

  Max. 10 bar abs at 90 °C
  (Max. 150 psi at 194 °F)

Phạm vi ứng dụng

The OUSBT66 NIR absorption sensor monitors cell growth, biomass processes, algae systems and crystallization processes. It provides you with reliable, precise measured values in real-time to optimize your process and your product yield. The sensor's hygienic design is CIP/SIP resistant and allows autoclavation. Equipped with NIST-traceable and certified clip-on filters, OUSBT66 is outstandingly easy to calibrate and verify.

The OUSBT66 sensor measures the cell density, biomass and suspended solids in life sciences applications, such as:

 • Cell growth in bacterial fermentation

 • Mammalian cell culture applications

 • Biomass during fermentation processes

 • Monitoring of algae concentration

 • Monitoring of crystallization processes

 • Suspended solids measurement

OUSBT66 is suitable for laboratory, pilot scale and production fermenters and bioreactors.

Lợi ích

 • Real-time measurement for optimized processes and product yields

 • Reliable, precise measured values with excellent laboratory correlation

 • Easy verification and calibration with NIST-traceable clip-on filters - no need for complex liquid calibrations

 • Hygienic stainless steel body and sapphire windows without seals or crevices

 • Suitable for CIP/SIP and autoclaving

 • Various path lengths and sensor lengths for perfect fit into every fermenter and bioreactor

 • PG 13.5 thread for standard assemblies or head plate installations

Lựa chọn Extended

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn