Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
The OUSBT66 NIR absorption sensor reliably monitors cell growth, biomass processes and algae systems

Cell growth and biomass sensor
OUSBT66

Hygienic NIR absorption measurement in fermentation and crystallization applications

OUSBT66
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
 • Measuring principle

  Cell growth

 • Application

  Cell growth and biomass in fermentation processes
  Monitoring of algae concentration
  Control of crystallization processes
  Suspended solids measurement

 • Measurement range

  0 to 4 AU
  0 to 8 OD (depending on optical path length)

 • Design

  Hygienic design:
  Sterilizable and autoclaveable
  Sapphire windows without seals and crevices
  CIP/SIP resistant

 • Material

  Sensor housing: Stainless Steel 1.4435 (316L)
  Windows: Sapphire
  O-ring: EPDM

 • Process temperature

  0 to 90 °C (32 to 194 °F)
  Max. 135 °C for max. 2 hours

 • Process pressure

  Max. 10 bar abs at 90 °C
  (Max. 150 psi at 194 °F)

 • Ingres protection

  IP68

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn