Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Mycom S CLM153

Mycom CLM153 is a 1-/2-channel field device for all analog conductivity sensors in hazardous areas. ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Conductive

 • Application

  Pharmaceuticals, biotechnology, food, water, waste water, process, power plant, pulp&paper.

 • Characteristic

  4-wire transmitter with data-transfer-module (DAT) for easy parametrisation and data backup.

 • Design

  Field housing made of PC/ABS

 • Material

  Housing: PC/ABS, aluminium

 • Dimension

  247x167x111 mm
  (9.63x6.51x4.32 inch)

 • Temperature sensor

  Display and current output

 • Ex certification

  Atex, FM,

 • Ingres protection

  IP65

 • Input

  2-channel transmitter

 • Output

  0/4-20 mA; Hart, Profibus.

 • Additional certifications

  FM

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn