Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquiline CM444R is a compact DIN-Rail transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity ...

4-channel transmitter
Liquiline CM444R

Expandable multiparameter DIN-rail and cabinet device for all industries

CM444R
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Kit base module BASE-E

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71141336
 • Kit: base module BASE2-E

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71431302
 • Kit: 1x set of terminals basic module

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71107452
 • Kit: module ETH

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71272410
 • Kit CM444R/8R Enclosure f. cabinet mount

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71222276
 • Kit CM444R/8R DINrail powersupply 230VAC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71222277
 • Kit CM444R/8R DINrail powersupply 24 VDC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71222279
 • Kit CM44xR Internal cable f. 24 V supply

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71224563
 • Kit CM44xR Covers for touch protection

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71222282
 • Kit: external graph.display, cabinet

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71185295
 • Kit: external graph. display, portable

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71185296
 • Kit CM44xR Servicedisplay: Cable+Grommet

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71240608
 • Kit : module AOR

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71111053
 • Kit: 1x set of terminals module AOR

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71107453
 • Kit: module 2R

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125375
 • Kit: module 4R

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125376
 • Kit: 1x set of terminals module 4R

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155581
 • Kit: module 2DS

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135631
 • Kit: module 2AO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135632
 • Kit: module 4AO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135633
 • Kit: 1x set of terminals module 4AO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155582
 • Kit: module 2AI

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135639
 • Kit: 1x set of terminals module 2xAI,485

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155583
 • Kit: module DIO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135638
 • Kit: 1x set of terminals module DIO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71219784
 • Kit: module 485

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135634
 • Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-
 • Kit : module AOR

  Mã đơn hàng
  71111053
 • Kit: module 2R

  Mã đơn hàng
  71125375
 • Kit: module 4R

  Mã đơn hàng
  71125376
 • Kit: module 2DS

  Mã đơn hàng
  71135631
 • Kit: module 2AO

  Mã đơn hàng
  71135632
 • Kit: module 4AO

  Mã đơn hàng
  71135633
 • Kit: module 2AI

  Mã đơn hàng
  71135639
 • Kit: module DIO

  Mã đơn hàng
  71135638
 • Kit: module 485

  Mã đơn hàng
  71135634
 • Upgrade Kit: Modul 485 + Profibus DP

  Mã đơn hàng
  71140888
 • Upgrade Kit: Modul 485 + Modbus RS485

  Mã đơn hàng
  71140889
 • Upgrade Kit: Modul ETH + Modbus TCP

  Mã đơn hàng
  71279809
 • Upgrade Kit: Modul ETH + EtherNet/IP

  Mã đơn hàng
  71279812
 • Upgrade code: HART

  Mã đơn hàng
  71128428
 • Upgrade code: Profibus DP module 485

  Mã đơn hàng
  71135635
 • Upgrade code: Modbus RS 485 module 485

  Mã đơn hàng
  71135636
 • Upgrade code: Modbus TCP f.module 485

  Mã đơn hàng
  71135637
 • Upgrade code: 2x 0/4..20mA Output

  Mã đơn hàng
  71140891
 • Upgrade code: Feedforward control

  Mã đơn hàng
  71211288
 • Upgrade code: Measuring Range Switch

  Mã đơn hàng
  71211289
 • Upgrade code: EtherNet/IP f.module 485

  Mã đơn hàng
  71219871
 • Upgrade code Modbus TCP f.module ETH

  Mã đơn hàng
  71279813
 • Upgrade code EtherNet/IP f. module ETH

  Mã đơn hàng
  71279830
 • Upgrade code: Chemoclean Plus

  Mã đơn hàng
  71239104
 • Upgradecode Heartbeat Verifi.+Monitoring

  Mã đơn hàng
  71367524
 • Upgradecode Mathematic

  Mã đơn hàng
  71367541
 • Upgr.code:EtherNet/IP+Webserver BASE2

  Mã đơn hàng
  71449914
 • Upgr.code Modbus TCP+Webserver BASE2

  Mã đơn hàng
  71449915
 • Upgrade code: Webserver for BASE2

  Mã đơn hàng
  71449918
 • Upgr.code: PROFINET+Webserver f. BASE2

  Mã đơn hàng
  71449901
 • SD-Card, 1GB, Industrial Flash Drive

  Mã đơn hàng
  71110815
 • SD-Card with Firmware, 1GB

  Mã đơn hàng
  71127100