Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
CCS51 analog free chlorine sensor

Analog free chlorine sensor CCS51

Sensor for drinking water, pool and process water as well as utilities in all industries

CCS51
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Measurement range

  Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
  Standard: 0 to 20 mg/l HOCl

 • Process temperature

  +0 to 55 °C (32 to 130°F), non-freezing

 • Process pressure

  1 bar (14.5 psi)

 • Measuring method

  - Closed, membrane covered measuring cell
  - Reduction of free chlorine at the cathode

Phạm vi ứng dụng

CCS51 is a robust, low-maintenance sensor for free chlorine. It provides high-precision measurement with long-term stability in drinking water, pool and process water and ensures consistent disinfection monitoring even at low water volumes. The analog free chlorine sensor features extremely fast response times guaranteeing efficient process control and safe processes. CCS51 ensures continuity for the installed base of analog free chlorine measuring points.

CCS51 is an analog free chlorine sensor for skid builders and end customers. It measures reliably in:

 • Drinking water - to ensure reliable disinfection

 • Process water - for hygienic and safe packaging and bottling of products

 • Utilities - to detect the absence or presence of free chlorine

 • Pool water - to dose disinfectant efficiently

Lợi ích

 • Fast response time (t90 < 25 s) provides accurate process view and enables prompt reaction to process changes as well as efficient process control.

 • Increased process safety: precise and long-term stable measurement ensures consistent process monitoring and allows for individually adapted disinfectant dosing.

 • The low-maintenance, amperometric sensor reduces the cost of ownership of the measuring point, particularly compared to colorimetric measuring systems.

 • Connection to the Liquisys chlorine transmitter ensures continuity for the installed base of analog free chlorine measuring points.

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn