Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquiline System CA80NO - Nitrite analyzer for drinking water, mineral water, wastewater

Nitrite analyzer
Liquiline System CA80NO

Colorimetric system for monitoring of drinking water, mineral water or raw water for food production

CA80NO
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Measurement range

  10 to 500 µg/l NO2-N
  0.2 to 3.0 mg/l NO2-N
  0.1 to 1.0 mg/l NO2-N
  0.1 to 1.0 mg/l with dilution function to maximum 5 to 50 mg/l NO2-N

 • Process temperature

  4 to 40 °C (39 to 104 °F)

 • Process pressure

  At atmospheric pressure, < 0.2 bar absolute

Phạm vi ứng dụng

Liquiline System CA80NO offers precise, regulation-compliant online measurement of nitrite. It supports you in meeting the specified limits in drinking water, mineral water or food production. Like all Liquiline System analyzers, it enables plug & play of up to four Memosens sensors – minimizing the installation effort. Automatic calibration and cleaning and the low reagent consumption reduce operating and maintenance costs. Advanced diagnostics with remote access ensure process safety.

Liquiline System CA80NO supports you in keeping the strict nitrite limits for:

 • Drinking water

 • Mineral water

 • Raw water for food production

Lợi ích

 • Compliance with standard colorimetric measuring principle - naphthylamine method - following ISO 6777 and DIN EN 26777 ensures comparability to lab measurements.

 • Reduced operating costs through automatic calibration and cleaning.

 • Simple maintenance: no tools required.

 • Advanced diagnostics with remote access for increased process safety.

 • Fast commissioning and plug & play thanks to Memosens technology and user-friendly operation.

 • Easy upgrade of functionality - even to a complete measuring station - simply by adding modules and connecting Memosens sensors. Reduces installation effort.

Video

Lựa chọn Extended

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Sản phẩm cũ