Tập đoàn Endress+Hauser

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Dissolved oxygen sensor
Oxymax COS41

Amperometric oxygen sensor for water, wastewater and utilities

 • Dissolved oxygen sensor
Oxymax COS41 ©Endress+Hauser
 • Dissolved oxygen sensor
Oxymax COS41 ©Endress+Hauser
 • The concentration of oxygen dissolved in a liquid can be measured using the amperometric or optical measuring principles. This video shows what it is about and how these measuring principles work.

Oxymax COS41 is a reliable and accurate oxygen sensor for all kinds of water & wastewater applications. Designed for reduced maintenance and a long operating life, the sensor offers real value for money.

Lợi ích

 • High measurement accuracy

 • Long maintenance intervals

 • Minimum calibration effort thanks to simple air calibration

Phạm vi ứng dụng

Oxymax COS41 measures the dissolved oxygen concentration in:

 • Wastewater treatment plants:
  - O2 control in the aeration basin
  - Process water treatment and monitoring

 • Water works:
  - Status monitoring of drinking water (oxygen enrichment, corrosion protection, etc.)
  - Water quality monitoring in rivers, lakes or seas

 • Utilities of all industries:
  - O2 control in the biological treatment
  - Process water treatment and monitoring

 • Fish farming:
  - O2 control for optimum growth conditions

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Người tiền nhiệm: COS4, COS4HD

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Tin tức

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn