The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Analog pH sensor
Ceratex CPS31

Glass electrode for application in drinking water and swimming pools

  • Analog pH sensor
Ceratex CPS31
©Endress+Hauser
  • Analog pH sensor
Ceratex CPS31
©Endress+Hauser
  • The pH-value of a liquid can be calculated using the potentiometric measurement principle. This video shows what it is about and how this measuring principle works.

Ceratex CPS31 is the analog expert for pH compensation in disinfection processes. Its three diaphragms make it suitable for minimum conductivity while its low drift guarantees stable measurement. The sensor makes sure that swimming pool water is agreeable and drinking water tasteful.

Lợi ích

  • Reliable measurement at minimum conductivity thanks to three diaphragms

  • Low drift by very low level of ion depletion in electrolyte

  • Optional salt ring for extended operating time

Phạm vi ứng dụng

  • Drinking water

  • Swimming pool water

  • pH compensation for free chlorine measurement

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn