Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Mycom S CPM153

Mycom CPM153 is a 1-/2-channel field transmitter for all pH/ORP sensors in hazardous areas. ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Glass electrode

 • Application

  All branches

 • Characteristic

  Four-wire transmitter with data-transfer-module (DAT) for simple parametrisation and data backup.

 • Design

  pH/ORP field transmitter with PC/ABS housing.

 • Material

  Plastic aluminium housing

 • Dimension

  247x167x111 mm
  (9.63x6.51x4.32 inch)

 • Temperature sensor

  Display and current output

 • Ex certification

  Atex, FM, CSA

 • Ingres protection

  IP65

 • Input

  Two-channel transmitter

 • Output

  0/4-20 mA, Hart, Profibus

 • Additional certifications

  FM, CSA

 • Measuring principle

  Sensor ORP / Redox

 • Application

  All branches

 • Characteristic

  Four-wire transmitter with data-transfer-module (DAT) for simple parametrisation and data backup.

 • Design

  pH/ORP-field transmitter with PC/ABS housing.

 • Material

  Plastic-Aluminium housing

 • Dimension

  247x167x111mm

 • Temperature sensor

  Display and current output

 • Ex certification

  Atex, FM, CSA

 • Ingres protection

  IP65

 • Input

  Two-channel transmitter

 • Output

  0/4-20mA; Hart, Profibus.

 • Additional certifications

  FM, CSA

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
 • Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn