The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Sample preparation
Stamoclean CAT411

Self-cleaning crossflow filter for pressurized pipe sampling

 • Sample preparation
Stamoclean CAT411 ©Endress+Hauser
 • Sample preparation
Stamoclean CAT411 ©Endress+Hauser

Stamoclean CAT411 provides bacteria-free micro filtration of samples from pressure pipes. Its self-cleaning crossflow filter avoids filter blocking, thus increasing your process safety. Thanks to a minimized dead volume, it reflects changes of your process promptly and shortens the response time of your downstream measuring devices. Stamoclean CAT411 can be easily integrated into existing processes.

Lợi ích

 • High operational safety thanks to robust construction

 • Bacteria-free micro filtration

 • Easy installation and integration

 • Short response time of downstream measuring devices thanks to low dead volume

 • Self-cleaning design minimizes operating costs

Phạm vi ứng dụng

Stamoclean CAT411 is a self-cleaning sample preparation for:

 • Municipal wastewater treatment plants:
  - Return activated sludge
  - Waste activated sludge
  - Secondary clarifier

 • Industrial wastewater treatment plants:
  - Return activated sludge
  - Waste activated sludge
  - Secondary clarifier

 • Process pressure pipe installations

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn