The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Solid state reference
CUY52

Smart verification tool for Turbimax CUS52D turbidity sensor

  • Solid state reference
CUY52 ©Endress+Hauser
  • Solid state reference
CUY52 ©Endress+Hauser

    One verification tool for all measuring points in drinking and process water: CUY52 solid state reference with Turbimax CUS52D turbidity sensor.

The CUY52 solid state reference is a smart verification tool for the Turbimax CUS52D turbidity sensor. Its execution is ingeniously simple and does not require the use of liquid calibration standards. Consequently, every verification is fast and safe: Neither your personnel nor your process come into contact with liquids e.g. the harmful Formazin. With CUY52 you have all your measuring points in drinking and process water under control.

Lợi ích

  • One tool for all measuring points in drinking and process water

  • Liquid-free: high operational and process safety, low operational costs

  • Ingeniously simple operation

  • Achieves lab quality measurement

Phạm vi ứng dụng

The CUY52 solid state reference is a liquid-free verification tool suitable for all Turbimax CUS52D turbidity sensors.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn