Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Memosens Wave CAS80E: Digital water and wastewater spectrometer for reliable measured values

Spectrometer Memosens Wave CAS80E

UV-VIS spectrometer for the water & wastewater industry

CAS80E
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Measurement range

  Depending on the path length and the application the measuring range vary:
  TOCeq: 0 to 400 mg/l
  CODeq: 0 to 20 000 mg/l
  BODeq: 0 to 5000 mg/l
  SAC254: 0 to 1000 /m
  TU: 0 to 800 FAU
  TSS: 0 to 10 000 mg/l
  NO3-N: 0 to 500 mg/l
  APHA/Hazen: 0 to 500 Hazen

 • Process temperature

  0 to 50°C
  32 to 122 °F

 • Process pressure

  0.5 to 10 bar abs.
  7.3 to 145 psi

 • Measuring method

  UV/VIS Absorbance at 200 to 800 nm

Phạm vi ứng dụng

Memosens Wave CAS80E offers reliable real-time measurements of relevant analytical parameters such as chemical and biological oxygen demand (COD, BOD), turbidity, nitrate and spectral absorption coefficient (SAC) in one single device. It thus increases your efficiency and minimizes costs for your measuring points. The compact, handy Memosens Wave CAS80E spectrometer is easy to install and maintain and ensures reliable, interference-free communication thanks to Memosens digital technology.

The Memosens Wave CAS80E spectrometer is suitable for measuring a wide range of analytical parameters in:

 • Drinking water

 • Surface water

 • Wastewater

 • Industrial wastewater

 • Utilities

Lợi ích

 • Ensures uninterrupted measurements in real time by operating directly in the process.

 • Benefit from reliable, interference-free communication thanks to Memosens digital technology.

 • Offers you the analysis of many standard parameters for your water and wastewater monitoring. Measures your specific selection of the parameters turbidity, suspended solids, CODeq, BODeq, TOCeq, SAC254, nitrate and the APHA-Hazen color.

 • The spectrometer is quickly adapted to your specific application through pre-installed analysis models.

 • Compact, lightweight spectrometer that is very easy to install and convinces with its low-maintenance operation.

Lựa chọn Extended

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn