Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Memosens Wave CAS80E: Digital water and wastewater spectrometer for reliable measured values

Spectrometer Memosens Wave CAS80E

UV-VIS spectrometer for the water & wastewater industry

CAS80E
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Filter downloads

Back

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

Tải xuống nhiều nhất
11 tài liệu
  • Technical Information (TI)

  Memosens Wave CAS80E

  • Technical Information (TI)
  bản tiếng Anh - 12/2020
  New version available in English

  Spectrometer for water analysis

  • Operating Instruction (BA)

  Memosens Wave CAS80E

  • Operating Instruction (BA)
  bản tiếng Anh - 01/2022
  New version available in English

  Spectrometer for water analysis

  • Installation Instructions (EA)

  SD card kit

  • Installation Instructions (EA)
  bản tiếng Anh - 03/2021
  New version available in English

  32 GB, industrial flash drive

  • Innovation (IN)

  Ein effizienter Assistent für Sie

  • Innovation (IN)
  bản tiếng Đức - 08/2020
  New version available in English

  Ein effizienter Assistent für Sie: Memosens Wave CAS80E sorgt für zuverlässige Echtzeitmessungen in Wasser und Abwasser.

  • Innovation (IN)

  Memosens Wave CAS80E

  • Innovation (IN)
  bản tiếng Pháp - 01/2020
  New version available in English

  Votre spécialiste pour le traitement de l'eau Memosens Wave CAS80E

  • Innovation (IN)

  Memosens Wave CAS80E

  • Innovation (IN)
  bản tiếng Đức - 01/2020
  New version available in English

  Kompakter Allrounder Memosens Wave CAS80E

  • Innovation (IN)

  An efficient assistant by your side

  • Innovation (IN)
  bản tiếng Anh - 08/2020
  New version available in English

  An efficient assistant by your side: Memosens Wave CAS80E ensures reliable real-time measurements in water and wastewater.

  • EU Declaration

  Product family: Spectrometer

  • EU Declaration
  bản tiếng Anh - 07/2020
  New version available in English

  Product root: CAS80E- Declaration number: EC_00848_01.20

  • Miscellaneous

  Product family: Absorbance, Analog, Cell growth, CeraGel, CeraLiquid, Ceramax, CeraTex, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P , Isemax, Memosens, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, OxyMax H, OxyMax W, PuriSys, Sensor, Spectrometer, TopHit, Turbidity and t otal suspended solids, Turbimax, UV, Viomax

  • Miscellaneous
  bản tiếng Nga - 10/2021
  New version available in English

  Product root: CAS40D-, CAS51D-, CAS80E-, CCS120-, CCS120D-, CCS50-, CCS50D-, CCS51-, CCS51D-, CCS55D-, CCS58D-, CFS51-, CKF50-, CKI5 0-, CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS15E-, CLS16-, CLS16D-, CLS16E-, CLS19-, CLS21-, CLS21D-, CLS21E-, CLS30-, CLS50-, CLS50D-, C LS54-, CLS54D-, CLS82D-, CLS82E-, COS22-, COS22D-, COS22E-, COS41-, COS51D-, COS51E-, COS61-, COS61D-, COS81D-, COS81E-, CPF201-, CP F81-, CPF81D-, CPF81E-, CPF82-, CPF82D-, CPF82E-, CPL51E-, CPS11-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12-, CPS12D-, CPS12E-, CPS13-, CPS16D-, CPS1 6E-, CPS171D-, CPS21-, CPS31-, CPS31D-, CPS31E-, CPS341D-, CPS41-, CPS41D-, CPS41E-, CPS42-, CPS42D-, CPS42E-,CPS43-, CPS441-, CPS4 41D-, CPS471-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491-, CPS491D-, CPS61E-, CPS62E-, CPS64-, CPS71-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72-, CPS

  • Miscellaneous

  Product family: Absorbance, Analog, Cell growth, CeraGel, CeraLiquid, Ceramax, CeraTex, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P , Isemax, Memosens, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, OxyMax H, OxyMax W, PuriSys, Sensor, Spectrometer, TopHit, Turbidity and t otal suspended solids, Turbimax, UV, Viomax

  • Miscellaneous
  bản tiếng Nga - 07/2022
  New version available in English

  Product root: CAS40D-, CAS51D-, CAS80E-, CCS120-, CCS120D-, CCS50-, CCS50D-, CCS51-, CCS51D-, CCS55D-, CCS58D-, CFS51-, CKF50-, CKI5 0-, CLL47E-, CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS15E-, CLS16-, CLS16D-, CLS16E-, CLS19-, CLS21D-, CLS21E-, CLS30-, CLS50-, CLS50D-, CLS54-, CLS54D-, CLS82D-, COL37E-, COS22-, COS22D-, COS22E-, COS41-, COS51D-, COS51E-, COS61-, COS61D-, COS81D-, COS81E-, CPF201-, C PF81-, CPF81D-, CPF81E-, CPF82-, CPF82D-, CPF82E-, CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-, CPS11-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12-, CPS12D-, CP S12E-, CPS13-, CPS16D-, CPS16E-, CPS171D-, CPS21-, CPS31-, CPS31D-, CPS31E-, CPS341D-, CPS41-, CPS41D-, CPS41E-, CPS42-, CPS42D-, CP S42E-, CPS43-, CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS47D-, CPS47E-, CPS491-, CPS491D-, CPS61E-, CPS62E-, CPS64-,

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn