Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture SS2100I-1 single box IECEx, ATEX Zone 1 TDLAS gas analyzer, right angle view

SS2100i gas analyzers

Exceptionally reliable for measuring trace gas components

SS2100I
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Measured Variables

  Concentration
  Cell Pressure
  Cell Temperature

 • Hazardous area approvals

  IECEx / ATEX / CNEx / KC / CCOE / CML Zone 1

Phạm vi ứng dụng

SS2100i gas analyzers accurately measure trace gas components (H2O, CO2, H2S, NH3, and C2H2) using tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) technology. The analyzers require little maintenance and do not need recalibration or periodic replacement parts. SS2100i gas analyzers are certified for ATEX/IECEx Zone 1.

 • Gas analysis: ppb level measurement of H2O & NH3, ppm level measurement of H2O, H2S, CO2, NH3, and C2H2, and percent (%) level measurement of H2S and CO2.

 • Natural Gas: production, storage, transportation, distribution

 • Refinery: hydrogen recycle, catalytic reforming, flaring, cracking

 • Gas Processing: fractionation, sour/acid gas removal

 • LNG: liquefication, custody transfer

 • Petrochemical: cracking, acetylene converter, caustic wash tower

Lợi ích

 • Accurate, real-time measurements not hampered by wet-up (absorption) or dry-down (desorption)

 • Virtually maintenance free and reliable in harsh environments

 • Dependable with greater repeatability than surface-based sensors with NIST-traceable calibration

 • Analog and serial outputs for remote monitoring

 • Low cost of ownership, no consumables

 • Available for the following measurements: H2O, CO2, H2S, NH3, C2H2

 • ATEX/IECEx Zone 1 certified

Lựa chọn Xpert

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn