Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture SS2100a TDLAS gas analyzer, right angle view

SS2100a gas analyzer

Exceptionally reliable for measuring trace gas components

SS2100A
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Sản phẩm không có tại thị trường này.

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Measured Variables

  Concentration
  Cell Pressure
  Cell Temperature

 • Hazardous area approvals

  ATEX Zone 2

Phạm vi ứng dụng

The SS2100a gas analyzer measures accurate trace gas components (H2O, CO2, H2S, NH3, and C2H2) in natural gas and hydrocarbon processing applications using tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) technology. It requires little maintenance and does not need recalibration or periodic replacement parts. The SS2100a is certified for ATEX Zone 2.

 • Gas analysis: ppb level measurement of H2O & NH3, ppm level measurement of H2O, H2S, CO2, NH3, and C2H2, and percent (%) level measurement of H2S and CO2

 • Natural Gas: production, storage, transportation, distribution

 • Refinery: hydrogen recycle, catalytic reforming, flaring, cracking

 • Gas Processing: fractionation, sour/acid gas removal

 • LNG: liquefication, custody transfer

 • Petrochemical: cracking, acetylene converter, caustic wash tower

Lợi ích

 • Accurate, real-time measurements

 • Low cost of ownership; no consumables; virtually maintenance free and reliable in harsh environments

 • Measurements not hampered by wet-up (absorption) or dry-down (desorption)

 • Dependable with greater repeatability than surface-based sensors

 • Analog and serial outputs for remote monitoring

 • Available for the following measurements: H2O, CO2, H2S, NH3, C2H2

 • ATEX Zone 2 certified

Lựa chọn Xpert

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn