Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture process meter RIA452

RIA452
Process indicator with pump control

Digital process meter in panel mounted housing for monitoring and displaying analog measured values

RIA452
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Gasket housing RIA 450/452

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2
  50070730
 • Mounting bracket (1 piece)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71035359
 • Housing front

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  RIA452X-HA
 • Ex-Frame connectors RIA452

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3
  51008272
 • Jog shuttle + gasket

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  RIA452X-HB
 • Input card standard

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  RIA452X-IA
 • Input card standard Ex ia, IS FM, IS CSA

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  RIA452X-IB
 • Input card universal

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  RIA452X-IC
 • Mainboard 90-253VAC

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  RIA452X-MA
 • Mainboard 20-36VDC/20-27VAC

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  RIA452X-MB
 • Mainboard 90-253VAC + analog output

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  RIA452X-MC
 • Mainboard 20-36VDC/20-27VAC + analog output

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  RIA452X-MD
 • Mainboard 90-253VAC + integration + pulse output

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  RIA452X-ME
 • Mainboard 20-36VDC/20-27VAC +integration pulse output

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  RIA452X-MF
 • Mainboard 90-253VAC + output+integration (output pulse + output analog)

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  RIA452X-MG
 • Mainboard 20-36VDC + output +integration (output pulse + output analog)

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  RIA452X-MH
 • Relay board

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  RIA452X-RA
 • Display board cpl.

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8
  RIA452X-DA
 • Terminal plug-in 3pol.for power supply

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  50078843
 • Terminal plug 3pole "N L PE" pitch 5.08

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  71123475
 • Terminal relay 6pole MSTB-ST2,5/5,08

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  51005104
 • Terminal strip 5 pole MC1,5/5-ST-3,5

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  51008587
 • Terminal strip 6 pole MC1,5/6-ST-3,5

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  51008588
 • Terminal strip 4 pole MC1,5/4-ST-3,5

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  51009302
 • Jumper 2pole setup locking

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50033350
 • Field housing IP65 RIA452

  Mã đơn hàng
  51009957
 • Service

  Mã đơn hàng
  DIENST-
 • Passive Barrier RB223

  Mã đơn hàng
  RB223-
 • Configuration Kit TXU10

  Mã đơn hàng
  TXU10-
 • Release Code RIA452

  Mã đơn hàng
  RIA452S-
 • Accessories RXU10

  Mã đơn hàng
  RXU10-