Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture thermocouple thermometer TH55

TH55
Modular TC thermometer, US style

Comprehensive and common temperature measurement technology for almost all branches of industry

TH55
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
from CHF 803.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Accuracy

  class 1 acc. to IEC 60584
  class 2 acc. to IEC 60584

 • Response time

  63% rt = 1,3 s

 • Max. process pressure (static)

  at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

 • Operating temperature range

  Type T:
  -270 °C ...370 °C
  (-454 °F ...698 °F)
  Type J:
  -210 °C ...720 °C
  (-346 °F ...1.328 °F)
  Type E:
  -270 °C ...820 °C
  (-454 °F ...1.508 °F)
  Type K:
  -270 °C ...1.150 °C
  (-454 °F ...2.102 °F)
  Type N:
  -270 °C ... 1.150 °C
  (-454 °F ...2.102 °F)

 • Max. immersion length on request

  up to 30" (762 mm)
  others on request

Phạm vi ứng dụng

The high modular thermometer is used for several applications with harsh environments, e.g. in power plants, refineries or in the chemical or petrochemical industry. The robust device is designed for use within an existing thermowell. With different head transmitter it's a complete unit ready for use with enhanced measurement accuracy and reliability.

The TH55 temperature sensors are thermocouple assemblies, designed for use in all types of process industries, including heavy industries, due to their rugged design. They are made up of a magnesium oxide insulated thermocouple as a measurement probe and a thermowell made of barstock material.

The sensor assemblies can be used in process industries such as:

 • Chemicals

 • Petrochemicals

 • Power plants

 • Refineries

 • Offshore platforms

Lợi ích

 • One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications.

 • Remove and install straight out of the box!

 • Improved galvanic isolation on most devices (2 kV).

 • Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor, thermowell and transmitter assembly for a complete point solution.

 • All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05% per year

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn