Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Intrinsically safe temperature sensor – iTHERM ModuLine TM131

Intrinsically Safe Temperature Sensor: iTHERM ModuLine TM131

Trend-setting, highly modular and intrinsically safe RTD or TC thermomenter – for a wide range of industrial applications

TM131
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Spare parts kit sealing QuickNeck

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71182607
  • further parts

  Spare parts kit ring D21/di 10xgreen,10p

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71367427
  • further parts

  Plug 2x 7/8" PA, NPT1/2, 316, IP67. NEMA6, -40...+105oC;

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPT0002-D1
  • further parts

  Plug 2x 7/8" FF, NPT1/2, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC;

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPT0002-D2
  • further parts

  Plug 2x M12 PA, NPT1/2, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC;

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPT0002-D3
  • further parts

  Plug 7/8" PA, M20, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPT0002-DA
  • further parts

  Plug 7/8" FF, M20, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPT0002-DB
  • further parts

  Plug M12 PA, M20, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPT0002-DC
  • further parts

  Plug M12 8-pole M20, 316L, IP67, -30...+90oC;

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPT0002-DD
  • further parts

  Spare parts kit 5x O-Ring 78x3 VMQ 75°

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71182599
  • further parts

  Spare parts kit sealing TA30A/TA30D

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71182602
  • further parts

  Spare parts kit sealing TA30R

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71182606
  • further parts

  O-Ring 71X3 silicone 70° Shore A

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71369768
  • further parts

  Term.block DIN B (42mm) 2 term. Spc 5 pc

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71111510
  • further parts

  Spare parts kit copper ring G3/8",(10 p)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71367406
  • further parts

  Spare parts kit copper ring G1/2",(10 p)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71367414
  • further parts

  Spare parts kit copper ring G3/4",(10 p)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71367420
  • further parts

  Spare parts kit copper ring G1",(10 p)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71367424
  • further parts

  Spare parts kit copper ring M20x1.5(10p)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71367425
  • further parts

  Spare parts kit copper ring M18 (10 p)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71438347
  • further parts

  Term.block DIN B (42mm) 3 term. 5 pc

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71111513
  • further parts

  Term.block DIN B (42mm) 4 term. 5 pc

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71111514
  • further parts

  Term.block DIN B (42mm) 6 term. 5 pc

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71111515
  • further parts

  Compression Fitting TK40

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TK40-
  • further parts

  Spare Parts Kit Sealing TK40

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPT0001-
  • further parts

  Fixing kit cpl.TMT8x/7x (european)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71044061
  • further parts

  Fieldbus connector PA M20;M12; L150

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71090687
  • further parts

  Terminal Head TA20AB

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TA20AB-
  • further parts

  Terminal Head TA30A

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TA30A-
  • further parts

  Terminal Head TA30D

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TA30D-
  • further parts

  Terminal Head TA30EB

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TA30EB-
  • further parts

  Terminal Head TA30H

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TA30H-
  • further parts

  Terminal Head TA30P

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TA30P-
  • further parts

  Terminal Head TA30R

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TA30R-
  • further parts

  O-Ring 88x3 EPDM 70 PTFE-coated

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71158816
  • further parts

  M20x1.5 cable gland, 2xD0.5 cables

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51004653
  • further parts

  Cable gland NPT1/2, 2xD0.5 cables

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51004654
  • further parts

  Adapter M20x1.5 exter./M24x1.5 intern.VA

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51004915
  • further parts

  Cable entry M20x1.5

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51004949
  • further parts

  Cable gland NPT1/2, D4.5-8.5 IP68

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51006845
  • further parts

  Plug 2x 7/8" PA, NPT1/2, 316, IP67. NEMA6, -40...+105oC;

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPT0002-D1
  • further parts

  Plug 2x 7/8" FF, NPT1/2, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC;

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPT0002-D2
  • further parts

  Plug 2x M12 PA, NPT1/2, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC;

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPT0002-D3
  • further parts

  Plug 7/8" PA, M20, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPT0002-DA
  • further parts

  Plug 7/8" FF, M20, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPT0002-DB
  • further parts

  Plug M12 PA, M20, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPT0002-DC
  • further parts

  Plug M12 8-pole M20, 316L, IP67, -30...+90oC;

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPT0002-DD
  • further parts

  Extension Neck TE131

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TE131-
  • further parts

  iTHERM ModuLine TT131

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TT131-
  • further parts

  Readwin 2000 Operation + Read. software

  • further parts
  Mã đơn hàng
  READWIN-
  • further parts

  Configuration Kit TXU10

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TXU10-
  • further parts

  iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TMT180-
  • further parts

  iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TMT71-
  • further parts

  iTEMP TMT72, Transmitter HART

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TMT72-
  • further parts

  iTEMP TMT82, Transmitter HART

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TMT82-
  • further parts

  iTEMP TMT84, Transmitter PA

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TMT84-
  • further parts

  iTEMP TMT85, Transmitter FF

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TMT85-
  • further parts

  Display Unit Head Transmitter

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  TID10-
  • further parts

  iTEMP TMT162, Field Transmitter

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TMT162-
  • further parts

  iTHERM Insert TS111

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TS111-
  • further parts

  iTHERM Insert TS211

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TS211-
  • further parts

  iTHERM ModuLine TM131

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TM131-
  • further parts

  Terminal Head TA20B

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TA20B-

  Thermo-conductive paste FDA-conform 30g

  Mã đơn hàng
  71249291

  Thermoconductive Paste HSC 340, 100g

  Mã đơn hàng
  71312729

  Spare Parts Kit Cover TA30R

  Mã đơn hàng
  XPT0004-

  Service

  Mã đơn hàng
  DIENST-

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn